Hitelmentők górcső alatt

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ma közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a VÁR Holding Kft.-nek az engedély nélkül folytatott tevékenység végzését, az eljárás iratait a büntetőeljárás lefolytatása érdekében megküldte az illetékes nyomozó hatóságnak és ötmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A Felügyeletre 2011. február 10-én bejelentés érkezett, amelyben a bejelentő arról tájékoztatta a Felügyeletet, hogy a Kft. „országos hitelmentő akció” keretében ellenérték fejében üzleti és jogi segítséget ígér azoknak az adósoknak, akik a pénzügyi intézményekkel kötött hitel-, illetve kölcsönszerződéseikből származó fizetési kötelezettségeiknek nem tudnak eleget tenni. A bejelentés alapján a Felügyelet 2011. március 22-én hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta a Kft. tevékenységét.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kft. kimeríti az alkuszi tevékenység törvényi fogalmának valamennyi tényállási elemét, amely 2010. október 1-jétől kizárólag felügyeleti engedély birtokában végezhető. A Kft.-nek alkuszi tevékenységre felügyeleti engedélye nincs, ezért a Felügyelet megtiltotta az engedély nélkül folytatott tevékenység végzését, az eljárás iratait a büntetőeljárás lefolytatása érdekében megküldte az illetékes nyomozó hatóságnak és ötmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Kft.-t. A Felügyelet rendkívül aggályosnak ítélte és a bírság összegének megállapítása során súlyosító tényezőként vette figyelembe azt, hogy a Kft. rendkívül széles körben, országos kiterjedtségben, számos kiszolgáltatott anyagi helyzetben lévő ügyfelet érintően végezte tevékenységét, akiktől ráadásul előre szedte be a közvetítői tevékenységért a díjakat.

A közelmúltban a Felügyelet azt tapasztalta, hogy több olyan vállalkozás kezdte meg működését, amelyek fizetési nehézséggel küzdő személyek megbízásából díjazás ellenében tárgyalnak a hitelt nyújtó pénzintézetekkel szerződésmódosítások érdekében. A vállalkozások eljárása a hatályos jogszabályok szerint felügyeleti engedélyköteles alkuszi tevékenységnek minősülhet. A magyar pénzpiacon ilyen módon működő vállalkozások azonban sem a megfelelő feltételekkel, sem a tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel nem rendelkeznek. Ezért a Felügyelet további piacfelügyeleti eljárásokat indított a hasonló tevékenységet folytató vállalkozásoknál. A vizsgálatok lezárását követően, azok eredményeiről és tapasztalatairól Felügyelet tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

Budapest, 2011. július 6.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

2011-07-20T16:05:03+02:002011 július 20.|Tags: , , , , |0 Comments

Leave A Comment