Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat2018-05-15T20:32:42+02:00

A hozaminfo.com, hozamkassza.hu, ipoguru.hu honlapok (vagy azok aldomainjeinek) bármelyikén történő regisztrációval vagy űrlap kitöltéssel önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a regisztrációkor/feliratkozáskor megadott személyes adataimat (név, e-mail cím, telefonszám, adott esetben egyéb adatok) a HozamInfo Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 37.) mint weboldal üzemeltető és a GFS Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. (2092 Budakeszi, Széchenyi u. 175.) mint K8761882 MNB törzsszámon nyilvántartott pénzügyi közvetítő a  jelen nyilatkozatban,   valamint   az   előzetesen   megismert, ide kattintva elérhető „Adatvédelmi és adtakezelési szabályzat” szerint kezelje.

Kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban és az adatkezelési szabályzatban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez a közölt feltételekkel hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a kezelt adataimat önként adtam meg, továbbá, hogy ezen adatok a valóságnak megfelelnek.

Fentieknek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a HozamInfo Kft. mint a hozaminfo.com, hozamkassza.hu és ipoguru.hu honlapok üzemeltetője, adott esetben a GFS Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az űrlapokon keresztül megadott személyes adataimat kapcsolattartásra, adott esetben szerződéskötés előkészítésének érdekében kezeljék, a szabályzatban illetve törvényi kötelezettségeik szerint meghatározott időtartamig.

Elismerem, hogy tájékoztattak arról, hogy a jelen adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás megadása önkéntes. Az adatkezeles@hozaminfo.com elérhetőségen az adataim kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhetek, kérhetem azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve jelen hozzájárulásomat visszavonhatom.

Amennyiben úgy ítélem meg, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogsérelem ért, vizsgálatot kezdeményezhetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,  www.naih.hu).

Jelen tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat 2018.05.14. napjától hatályos.